Uned Data Ysgolion

Uned Dechnoleg, Maesincla, CAERNARFON LL55 1RS

Ffôn: 01286  677 686 • Ffacs: 01286 677 053

Cefnogi Addysg Mewn Ysgolion
          
Enw adnabod User ID
Cyfrinair Password

Mae defnydd o'r safle hon wedi ei chyfyngu i aelodau o staff awdurdodau addysg ac ysgolion Gwynedd, Ynys Môn a Chonwy.
I gyrchu at y gwybodaeth yma, mae'n ofynnol i chwi wybod eich 'Enw adnabod' a'ch 'Cyfrinair', sydd ar gael gan bennaeth eich ysgol.
The use of this site is restricted to the staff of the education authorities and schools of Gwynedd, Isle of Anglesey and Conwy.
To access the information within, you must have a 'User ID' and 'Password' which can be provided by the head of your establishment.