Uned Data Ysgolion

Uned Dechnoleg, Maesincla, CAERNARFON LL55 1RS

Ffôn: 01286  679 167 • Ffacs: 01286 677 053

Cefnogi Addysg Mewn Ysgolion
Enw adnabod :: Username
Cyfrinair :: Password
Wedi anghofio eich cyfrinair?
Forgotten your password?

Mae HTTPS yn brotocol ddiogel i drosglwyddo gwybodaeth ar draws y we drwy amgryptio'r gwybodaeth cyn trosglwyddo ac fe'i defnyddir yn helaeth ar gyfer cyfathrebu ddiogelwch sensitif fel trafod taliadau ariannol a mewngofnodi corfforaethol.

HTTPS is a secure protocol to transfer information across the web by encrypting the information before transferring and is widely used for security-sensitive communication such as payment transactions and corporate logons.

Cymorth (tudalen oddi allan i'r safle ddiogel)
Help (page outside the secure site)