Uned Data Ysgolion

Uned Dechnoleg, Maesincla, CAERNARFON LL55 1RS

Ffôn: 01286  679 167 • Ffacs: 01286 677 053

Cefnogi Addysg Mewn Ysgolion
Safle Ddiogel Cynnal
Enw Defnyddiwr

Mi fydd eich cyfrinair yn cael ei e-bostio i bennaeth eich ysgol.